Nagyné Halász Anna

Nagyné Halász Anna

természetgyógyász

természetgyógyász

"Tudnod kell, parányi része vagy az Univerzumnak,
de nagyon meghatározó egysége, mert nélküled nem lenne teljes."
Nagyné Halász Anna / NaHaAn /

"Tudnod kell, parányi része vagy az Univerzumnak,
de nagyon meghatározó egysége, mert nélküled nem lenne teljes."
Nagyné Halász Anna / NaHaAn /

KÖNYVEK

Na Ha An
pszicho-fizio energiatorna

Nagyné Halász Anna

Ára: 7.200 Ft

Anna óráin hospitálva, (20 éve, ami már akkor is NAHAAN volt) tapasztaltam az értékek, a tradíciók erejét. A tiszta forrás, amihez mindig vissza kell térni. A NAHAAN különleges, rajta van a gyógyító pecsét, de nem gyógytorna. Rajta van a természetgyógyászat lenyomata, de mégsem terápia. Nem wellnes, nem jóga, nem torna, hanem Anna személyisége által meghatározott, értékteremtő harmónia.
Az öregedés és a megbetegedés magától megy, de egészségesnek maradni befektetést, munkát, tanulást igényel. Befektetésünk része az időnk, az erőfeszítésünk és a kitartásunk. A könyvben szereplő gyakorlatoknak bárki nekikezdhet, életkori megkötések, edzettségi, egészségi állapotbeli feltételek nélkül.
A NAHAAN program Anna szakmai pályafutásának gazdag tapasztalatait tartalmazza, melyet úgy ad át, hogy szinte rávezet az egészséges, teljes élethez vezető útra.

Nyerjákné Sári Róza
Konnektív Felnőttképző Kft. szakmai vezetője
Címzetes főiskolai docens
Életmódtanácsadó és terapeuta
Reflexológus, Fitoterapeuta, Fülakupunktúrás addiktológus

Reflexológiai kezelési útmutató

Dr. Csikai Erzsébet – Nagyné Halász Anna

Ára: 7.000 Ft

Ez a könyv két olyan fantasztikus személy szakmai tudását és energiáját foglalja magába, akiket egész kicsi korom óta ismerek, felnézek rájuk és becsülöm a munkájukat, szakmai tudásukat és azt az alázatot, amellyel minden nap végzik gyógyító tevékenységüket.

Ez a könyv nemcsak olyan szakmai ismeretanyagot foglal magába, mely a reflexológiai vizsgára biztosít felkészülést, hanem egyben az életre, a mindennapokra és a praxisban előforduló esetekre is.

Nagyszerű dolog tanulni olyat, amiben hiszel, hogy működik, amiről tudod, hogy ez a Te utad, amiről látod, hogy nap mint nap csodákat tesz.

Köszönöm az Édesanyámnak, hogy megmutatta ezt nekem.

Dr. Nagy Anett

Érted! Értem. Érted? Értünk!

Dr. Csikai Erzsébet – Kiss Erzsébet – Nagyné Halász Anna

Ára: 2500 Ft

Nagyné Halász Annáról írni elfogódottság nélkül nekem nehéz. Közel 15 éve Ancsa hatására indultam el azon az úton, amelynek eredményeképp most wellness oktatóként és alternatív mozgás-masszázs terapeutaként írhatok a szívemhez azonnal közelálló könyvről.

Ancsától tanultam meg a holisztikus szemléletet hogyan kell komplexen kezelni az életmód változtatását a táplálkozás, mozgás, légzéstechnikák, mentális harmónia, személyi higiéné területén.

A tanulásra az általa szervezett életmódtáborok és bennlakásos tanfo­lyamok nyújtották a legfelejthetetlenebb élményeket. Az intenzív, közösség erejére is támaszkodó megta­pasztalás az igazi. Megérzi az ember, hogy a termé­szetes módok működnek, s ettől kezdve fokozatosan beépíti a mindennapjaiba.

„Nincs jogod a padlón maradni!” Ez az újságcikk örökre az emlékezetembe íródott. Ebben a cikkben mondta Ancsa: „A tragédiákat túl, az életünket pedig végig kell élnünk, és nem is akármilyen minőségben. És ez egyedül csak rajtunk múlik.” Sokszor voltam olyan helyzetben, amikor erre kellett gondolnom, hogy bírjam tovább. A cikk még arról a munkának, sajátos tornaóráknak, „Ancsa klubnak” hangulatáról, eredményeiről beszélt, melynek egyenes következ­ménye ez a könyv.

„Hozzám 28-tól 76 éves korig járnak… Az ide járó nők jobban tűrik a stresszt, könnyebben fogadják el önmagukat és másokat, nyugodtabbá vál­nak… Egy kicsit kitágul számukra a világ, többet mo­solyognak, bátrabbak, magabiztosabbak, harmonikusabbak lesznek.”- írja a cikkben. Ismerem azokat a hölgyeket, akik azóta is Ancsától tanulják a lelket is formázó mozgást, életmódot. Nyugodt szívvel mondhatom, sokan már megvaló­sították a harmóniát, mások pedig megközelítették mindazt, amiről nehéz mindennapjainkban mások csak álmodoznak.

„Ha te tanultál valami jót, kötelező azt továbbadnod.”- mondja a kínai mondás. Ancsa egy ilyen igaz: tanító, aki elindítja az embereket a másképp élés és gondolkodás útján. A könyv logikus felépítettségével, érthető, egyszerű nyelvezetével és könnyen elsajátítható, de hatékony bárki- beteg-egészséges, gyermek-felnőtt, középkorú­, idős – által otthon is alkalmazható gyakorlat anyagával hasznos segítség a változtatni akarók számára.

Kedves Olvasó!

Neked kell gyógyulnod!

Alkalmazd a könyv gyakorlatait nap mint nap, rend­szeresen, fokozatos intenzitással, az utasításoknak megfelelően!

Kezdd el, megéri!

Hidd el, megéri!

Dr. Fazekasné Balogh Piroska

Reflexológiai klinikum

Dr. Csikai Erzsébet – Nagyné Halász Anna

Ára: 10.500 Ft

E könyv segítségével felismerhetjük, megtanulhatjuk azokat a lelki síkon zajló történéseket, amelyek betegségekhez vezetnek. A gyógyítás lehetőségeit is megkapjuk e könyv lapjain tisztán, világosan. Megismerhetjük az egészséges táplálkozás rendszerét, a gyógynövényeket, reflexpontokat, testmozgási feladatokat, amelyek segítenek abban, hogy a test-lélek-szellem hármas egységének harmóniája helyreálljon. A módszerek közül választhatunk, vagy használhatjuk komplexen valamennyit. Cél az, hogy mindenki megtalálja saját maga, vagy a betege számára azt a módszert, amellyel a leghatékonyabban tud segíteni az egészség helyreállításában. Mi­lyen csodálatos, hogy egy könyvben mindezt megtalálhatjuk.

Köszönet és hála a szerzőknek, akik célul tűzték ki, hogy összegyűjtik és oda­adják ezt a tudást és bölcsességet másoknak is. Fáradságot, erőt, kitartást, energiát fordítottak arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat átörökítsék a kö­vetkező generációra. Ezt szolgálja E KÖNYV.

Dr. Sári Erzsébet belgyógyász szakorvos – alternatív gyógyító

 

A tanítók felelőssége, hogy tanítsák, fejlesszék tanítványaikat, érleljék szemé­lyiségüket. Tanítsák meg, hogy csak akkor lehetnek igazán eredményesek, ha nem mechanikusan alkalmazzák a módszereket, nyitottan, egész személyisé­gükkel vegyenek részt a gyógyításban.

A fenti célok elérésének szándéka tükröződik a szerzők munkájában. Klinikai alapokra helyezve nyújtanak válogatott, természetgyógyászati módszereket, is­mereteket. A klinikum szakszerű és teljes körű ismertetésével, a praktikák komp­lex kínálatával, a kompetencia határok egyértelművé tételével, a mű hiánypótló.

A reflexológus hallgatók, és más érdeklődők kedvükre forgathatják a jegyze­tet. Tanulhatnak belőle, hasznos ismeretekhez jutnak általa.

Jó szívvel ajánlom, Dr. Csikai Erzsébet-Nagyné Halász Anna munkáját, a gyógyítás iránt érdeklődő, segíteni akaró, jó szándékú embereknek.

Dr. Baji Sándor orvos-terapeuta

A reflexológia alapjai

Dr. Csikai Erzsébet – Nagyné Halász Anna

Ára: 10.500 Ft

Éreztem,  hogy a reflexológia történetében egyedülálló mű születésének vagyok a részese, mely örömmel töltött el és egyben a lektorálás fele­lőségének a súlyával.

Bátran jelentem ki, ez egy hiánypótló könyv. A reflexológiai alapismeretek, elvek komplex összefoglalásában, felis­mert új törvényszerűségek értelmezésében, a hagyományos alaptechnika mellett új, speciális masszázstechnikák – CsiAn program – ismerteté­sében rejlik eredetisége, egyedisége.

Szenvedély, a téma iránti teljes elkötelezettség, magas szellemi tevékenység és hihetetlen tapasztalat sugárzik ki a munkájukból. Nem véletlen! Dr. Csikai Erzsé­bet orvos-természetgyógyász, Nagyné Halász Anna kutató fejlesztő szakpedagó­gus, gyakorló reflexológusok, oktatók, vizsgáztatók, országosan elismert szakte­kintélyek, egyéb természetgyógyászati szakterületeken is. Mindketten olyan hite­les gyógyítók és tanítók, akiktől lehet és érdemes tanulni. Régóta követem őket, figyelem a szakmai rendezvényeken, médiákban, rádióban, tévében szereplésüket, tanulom jegyzeteiket, s részt veszek életmód-, szakmai táborozásaikban, tanfo­lyamaikon.

Hiteles, nyugodtságot, emberszeretetet sugárzó személyiségüknek köszönhető széleskörű hatásuk, melynek eredményeként napjainkra már tízezrek követik az általuk hirdetett egészségkultúra tanításait. Nekik sikerül elsajátíttatni azt az alap­vető szemléletváltozást, ami meghozza az egyén életében a fejlődést. Meg kell ta­nulnunk végre, hogy dolgozni szükséges gyökereinken, paradigmáinkon a tartós eredmény érdekében. Szemléletünk átformálásával, gondolataink áthangolásával léphetünk csak túl jelenlegi állapotunkon, ami maradandó változást eredményez. Saját élmény alapján merem kijelenteni, hogy ebben az áthangolásban, hozzáállá­sunk megváltoztatásában igazi, hatékony segítség a szerzők által kifejlesztett CsiAn program.

A szerzők nyitottságának volt köszönhető a „mi-paradigma” felismerése, az egyesített erő hatalma. Csak a közösen, közel fél évszázados hittel végzett tevé­kenységből felhalmozódó tudásból, tapasztalatból, kifejlődő képességből születhetett meg ez a jól rendszerbe foglalt, összegző mű.

Dr. Fazekasné Balogh Piroska

LEPORELLÓK

CsiAn Program

Ára: 3.700 Ft

Reflexológiai masszázsfogások

Ára: 3.700 Ft

Térkép az egészséghez

Ára: 3.700 Ft

Tenyér térkép

Ára: 3.700 Ft

Láb térkép

Ára: 3.700 Ft

RENDELÉSI ŰRLAP

A szállítási költség a megrendelőt terheli.

TERMÉK *

Személyes adatok kezelése *

Adatvédelmi szabályzat *

2 + 7 =

Összeadás elvégzése kötelező!

Hírek, Aktualitások

Reflexológia a családban

Jelentkezési határidő: folyamatos

Oktatási napok: 2023. március 18-19.


OKFÖ reflexológiai  szakvizsgára felkészítő tanfolyam

Következő kurzus indul:
2023. március 18-19.

Oktatási napok:

  • 2023. március 18-19.
  • 2023. április 15-16.
  • 2023. május 20-21.
  • 2023. június 10-11.

A vizsgaidőszak legkorábbi időpontja: 2023. november

Vizsgára jelentkezés végső időpontja: 2023. július 10.


OKFÖ reflexológia vizsgára felkészítő konzultáció

Konzultáció időpont: 2023. február 11-12.


Bio – Szeretet- masszázs tanfolyam

Tanfolyam időpont: 2023. május 13.

Jelentkezési határidő:  2023. május 7.


Szemtréning  látástréning a családban

Jelentkezési határidő: A dátum hamarosan felkerül ...

Tanfolyam időpontok:

  • A dátum hamarosan felkerül ...

NaHaAn pszicho-fizio-energiatorna oktatói tanfolyam

Tervezés alatt

Jelentkezés  

Telefonon: +36302765464
E-mailben: nagyesneje@gmail.com

Bejelentkezés, kapcsolatfelvétel

Nagyné Halász Anna: 36302765464
Nagy Zoltán: 36309352390
E-mail: nagyesneje@gmail.com

Cég adatok

RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt.
Székhely: 4031 Debrecen Gyár u.11/a

Tárhelyszolgálató

Cégnév: TeraHost Kft.

Székhely: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.
Mobil: +36 30 690 9394
E-mail: info@teratarhely.hu

Facebook oldal