Nagyné Halász Anna

Nagyné Halász Anna

természetgyógyász

természetgyógyász

"Tudnod kell, parányi része vagy az Univerzumnak,
de nagyon meghatározó egysége, mert nélküled nem lenne teljes."
Nagyné Halász Anna / NaHaAn /

"Tudnod kell, parányi része vagy az Univerzumnak,
de nagyon meghatározó egysége, mert nélküled nem lenne teljes."
Nagyné Halász Anna / NaHaAn /

KÖNYVEK

Reflexológiai kezelési útmutató

Dr. Csikai Erzsébet – Nagyné Halász Anna

Ára: 5500 Ft

Ez a könyv két olyan fantasztikus személy szakmai tudását és energiáját foglalja magába, akiket egész kicsi korom óta ismerek, felnézek rájuk és becsülöm a munkájukat, szakmai tudásukat és azt az alázatot, amellyel minden nap végzik gyógyító tevékenységüket.

Ez a könyv nemcsak olyan szakmai ismeretanyagot foglal magába, mely a reflexológiai vizsgára biztosít felkészülést, hanem egyben az életre, a mindennapokra és a praxisban előforduló esetekre is.

Nagyszerű dolog tanulni olyat, amiben hiszel, hogy működik, amiről tudod, hogy ez a Te utad, amiről látod, hogy nap mint nap csodákat tesz.

Köszönöm az Édesanyámnak, hogy megmutatta ezt nekem.

Dr. Nagy Anett

Érted! Értem. Érted? Értünk!

Dr. Csikai Erzsébet – Kiss Erzsébet – Nagyné Halász Anna

Ára: 2500 Ft

Nagyné Halász Annáról írni elfogódottság nélkül nekem nehéz. Közel 15 éve Ancsa hatására indultam el azon az úton, amelynek eredményeképp most wellness oktatóként és alternatív mozgás-masszázs terapeutaként írhatok a szívemhez azonnal közelálló könyvről.

Ancsától tanultam meg a holisztikus szemléletet hogyan kell komplexen kezelni az életmód változtatását a táplálkozás, mozgás, légzéstechnikák, mentális harmónia, személyi higiéné területén.

A tanulásra az általa szervezett életmódtáborok és bennlakásos tanfo­lyamok nyújtották a legfelejthetetlenebb élményeket. Az intenzív, közösség erejére is támaszkodó megta­pasztalás az igazi. Megérzi az ember, hogy a termé­szetes módok működnek, s ettől kezdve fokozatosan beépíti a mindennapjaiba.

„Nincs jogod a padlón maradni!” Ez az újságcikk örökre az emlékezetembe íródott. Ebben a cikkben mondta Ancsa: „A tragédiákat túl, az életünket pedig végig kell élnünk, és nem is akármilyen minőségben. És ez egyedül csak rajtunk múlik.” Sokszor voltam olyan helyzetben, amikor erre kellett gondolnom, hogy bírjam tovább. A cikk még arról a munkának, sajátos tornaóráknak, „Ancsa klubnak” hangulatáról, eredményeiről beszélt, melynek egyenes következ­ménye ez a könyv.

„Hozzám 28-tól 76 éves korig járnak… Az ide járó nők jobban tűrik a stresszt, könnyebben fogadják el önmagukat és másokat, nyugodtabbá vál­nak… Egy kicsit kitágul számukra a világ, többet mo­solyognak, bátrabbak, magabiztosabbak, harmonikusabbak lesznek.”- írja a cikkben. Ismerem azokat a hölgyeket, akik azóta is Ancsától tanulják a lelket is formázó mozgást, életmódot. Nyugodt szívvel mondhatom, sokan már megvaló­sították a harmóniát, mások pedig megközelítették mindazt, amiről nehéz mindennapjainkban mások csak álmodoznak.

„Ha te tanultál valami jót, kötelező azt továbbadnod.”- mondja a kínai mondás. Ancsa egy ilyen igaz: tanító, aki elindítja az embereket a másképp élés és gondolkodás útján. A könyv logikus felépítettségével, érthető, egyszerű nyelvezetével és könnyen elsajátítható, de hatékony bárki- beteg-egészséges, gyermek-felnőtt, középkorú­, idős – által otthon is alkalmazható gyakorlat anyagával hasznos segítség a változtatni akarók számára.

Kedves Olvasó!

Neked kell gyógyulnod!

Alkalmazd a könyv gyakorlatait nap mint nap, rend­szeresen, fokozatos intenzitással, az utasításoknak megfelelően!

Kezdd el, megéri!

Hidd el, megéri!

Dr. Fazekasné Balogh Piroska

Reflexológiai klinikum

Dr. Csikai Erzsébet – Nagyné Halász Anna

Ára: 9000 Ft

E könyv segítségével felismerhetjük, megtanulhatjuk azokat a lelki síkon zajló történéseket, amelyek betegségekhez vezetnek. A gyógyítás lehetőségeit is megkapjuk e könyv lapjain tisztán, világosan. Megismerhetjük az egészséges táplálkozás rendszerét, a gyógynövényeket, reflexpontokat, testmozgási feladatokat, amelyek segítenek abban, hogy a test-lélek-szellem hármas egységének harmóniája helyreálljon. A módszerek közül választhatunk, vagy használhatjuk komplexen valamennyit. Cél az, hogy mindenki megtalálja saját maga, vagy a betege számára azt a módszert, amellyel a leghatékonyabban tud segíteni az egészség helyreállításában. Mi­lyen csodálatos, hogy egy könyvben mindezt megtalálhatjuk.

Köszönet és hála a szerzőknek, akik célul tűzték ki, hogy összegyűjtik és oda­adják ezt a tudást és bölcsességet másoknak is. Fáradságot, erőt, kitartást, energiát fordítottak arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat átörökítsék a kö­vetkező generációra. Ezt szolgálja E KÖNYV.

Dr. Sári Erzsébet belgyógyász szakorvos – alternatív gyógyító

 

A tanítók felelőssége, hogy tanítsák, fejlesszék tanítványaikat, érleljék szemé­lyiségüket. Tanítsák meg, hogy csak akkor lehetnek igazán eredményesek, ha nem mechanikusan alkalmazzák a módszereket, nyitottan, egész személyisé­gükkel vegyenek részt a gyógyításban.

A fenti célok elérésének szándéka tükröződik a szerzők munkájában. Klinikai alapokra helyezve nyújtanak válogatott, természetgyógyászati módszereket, is­mereteket. A klinikum szakszerű és teljes körű ismertetésével, a praktikák komp­lex kínálatával, a kompetencia határok egyértelművé tételével, a mű hiánypótló.

A reflexológus hallgatók, és más érdeklődők kedvükre forgathatják a jegyze­tet. Tanulhatnak belőle, hasznos ismeretekhez jutnak általa.

Jó szívvel ajánlom, Dr. Csikai Erzsébet-Nagyné Halász Anna munkáját, a gyógyítás iránt érdeklődő, segíteni akaró, jó szándékú embereknek.

Dr. Baji Sándor orvos-terapeuta

A reflexológia alapjai

Dr. Csikai Erzsébet – Nagyné Halász Anna

Ára: 9000 Ft

Éreztem,  hogy a reflexológia történetében egyedülálló mű születésének vagyok a részese, mely örömmel töltött el és egyben a lektorálás fele­lőségének a súlyával.

Bátran jelentem ki, ez egy hiánypótló könyv. A reflexológiai alapismeretek, elvek komplex összefoglalásában, felis­mert új törvényszerűségek értelmezésében, a hagyományos alaptechnika mellett új, speciális masszázstechnikák – CsiAn program – ismerteté­sében rejlik eredetisége, egyedisége.

Szenvedély, a téma iránti teljes elkötelezettség, magas szellemi tevékenység és hihetetlen tapasztalat sugárzik ki a munkájukból. Nem véletlen! Dr. Csikai Erzsé­bet orvos-természetgyógyász, Nagyné Halász Anna kutató fejlesztő szakpedagó­gus, gyakorló reflexológusok, oktatók, vizsgáztatók, országosan elismert szakte­kintélyek, egyéb természetgyógyászati szakterületeken is. Mindketten olyan hite­les gyógyítók és tanítók, akiktől lehet és érdemes tanulni. Régóta követem őket, figyelem a szakmai rendezvényeken, médiákban, rádióban, tévében szereplésüket, tanulom jegyzeteiket, s részt veszek életmód-, szakmai táborozásaikban, tanfo­lyamaikon.

Hiteles, nyugodtságot, emberszeretetet sugárzó személyiségüknek köszönhető széleskörű hatásuk, melynek eredményeként napjainkra már tízezrek követik az általuk hirdetett egészségkultúra tanításait. Nekik sikerül elsajátíttatni azt az alap­vető szemléletváltozást, ami meghozza az egyén életében a fejlődést. Meg kell ta­nulnunk végre, hogy dolgozni szükséges gyökereinken, paradigmáinkon a tartós eredmény érdekében. Szemléletünk átformálásával, gondolataink áthangolásával léphetünk csak túl jelenlegi állapotunkon, ami maradandó változást eredményez. Saját élmény alapján merem kijelenteni, hogy ebben az áthangolásban, hozzáállá­sunk megváltoztatásában igazi, hatékony segítség a szerzők által kifejlesztett CsiAn program.

A szerzők nyitottságának volt köszönhető a „mi-paradigma” felismerése, az egyesített erő hatalma. Csak a közösen, közel fél évszázados hittel végzett tevé­kenységből felhalmozódó tudásból, tapasztalatból, kifejlődő képességből születhetett meg ez a jól rendszerbe foglalt, összegző mű.

Dr. Fazekasné Balogh Piroska

LEPORELLÓK

CsiAn Program

Ára: 2500 Ft

Reflexológiai masszázsfogások

Ára: 2500 Ft

Térkép az egészséghez

Ára: 2500 Ft

Tenyér térkép

Ára: 2500 Ft

Láb térkép

Ára: 2500 Ft

RENDELÉSI ŰRLAP

A szállítás postai úton, utánvéttel történik. A feltüntetett árak bruttó árak.

TERMÉK

Személyes adatok kezelése:

Adatvédelmi szabályzat:

12 + 7 =

Összeadás elvégzése kötelező!

A szállítási költség a megrendelőt terheli.

Hírek, Aktualitások

Reflexológia a családban

 

Jelentkezési határidő: folyamatos

Oktatási napok:

  • 2019. március 02.
  • 2019. április 06.

ÁEEK reflexológiai  szakvizsgára felkészítő tanfolyam

 

Következő kurzus indul:
2019. szeptember 14.

Oktatási napok:

  • 2019. szeptember 14.
  • 2019. szeptember  15.
  • 2019. október 26.
  • 2019. október 27.
  • 2019. november 30.
  • 2019. december 1.

A vizsgaidőszak legkorábbi időpontja: 2020. februári-márciusi vizsgaidőszak

Vizsgára jelentkezés végső időpontja: 2019. december


ÁEEK reflexológia vizsgára felkészítő konzultáció

 

Konzultáció időpont: 2018. november 14.

 


Bio – Szeretet- masszázs tanfolyam

 

Tanfolyam időpont: 2019.04. 20

Jelentkezési határidő:  2019. április 06.


Szemtréning  látástréning a családban

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15.

Tanfolyam időpontok:

 

  • 2019. február 9.
  • 2019. április 13.

Jelentkezés  

Telefonon: +36302765464
E-mailben: nagyesneje@gmail.com

Bejelentkezés, kapcsolatfelvétel

Nagyné Halász Anna: 36302765464
Nagy Zoltán: 36309352390
E-mail: nagyesneje@gmail.com

Cég adatok

RoAnAl Gyógyturisztikai és Szolgáltató Bt.
Székhely: 4031 Debrecen Gyár u.11/a

Tárhelyszolgálató

Cégnév: TeraHost Kft.

Székhely: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.
Mobil: +36 30 690 9394
E-mail: info@teratarhely.hu

Facebook oldal